Ενημέρωση

Page: 2

0 0

09/07/2018

ELLADA FM 943  jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_64").audio9_html5({ radio_stream:"http://148.251.148.59:9430", radio_name:"X Fm 94.3 The Legendary Radio", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - X Fm 94.3 The Legendary Radio", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - X Fm 94.3 The Legendary [...]
0 0

03/07/2018

Realfm 97.8 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_57").audio9_html5({ radio_stream:"http://realfm.live24.gr:80/realfm", radio_name:"Realfm 97.8", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - Realfm 97.8", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - Realfm 97.8", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", historyTranslate:"HISTORY [...]
Ert open radio 106.7 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_44").audio9_html5({ radio_stream:"http://radio.ertopen.com/erasport", radio_name:"106.7 Ert open radio", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 106.7 Ert open radio", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 106.7 Ert open radio", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, [...]
0 0

27/06/2018

Alpha 98.9 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_31").audio9_html5({ radio_stream:"https://streamingv2.shoutcast.com/Alpha989", radio_name:"98.9 Alpha", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 98.9 Alpha", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 98.9 Alpha", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", historyTranslate:"HISTORY [...]
Ραδιόφωνο 247 88.6 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_29").audio9_html5({ radio_stream:"http://netradio.live24.gr/886athens", radio_name:"88.6 Ραδιόφωνο 247", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 88.6 Ραδιόφωνο 247", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 88.6 Ραδιόφωνο 247", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]
Πρώτο Θέμα 104.6 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_6").audio9_html5({ radio_stream:"http://stream.radiojar.com/cdk030dsvv5tv", radio_name:"104.6 Πρώτο Θέμα", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:true, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 104.6 Πρώτο Θέμα", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 104.6 Πρώτο Θέμα", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]

[There are no radio stations in the database]