Ξένα

Page: 2

0 0

04/07/2018

Metro Radio 89.2 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_19").audio9_html5({ radio_stream:"http://ample-02.radiojar.com/k0hua7u1yk5tv", radio_name:"89.2 Music", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 89.2 Music", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 89.2 Music", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", [...]
0 0

03/07/2018

Rainbow 89.0 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_51").audio9_html5({ radio_stream:"http://62.212.82.197:8000/listen.pls?sid=1", radio_name:"Rainbow 89.0", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - Rainbow 89.0", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - Rainbow 89.0", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", historyTranslate:"HISTORY [...]
Athens DeeJay 95.2 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_23").audio9_html5({ radio_stream:"http://94.23.0.114:41972", radio_name:"95.2 Athens DJ", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:true, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 95.2 Athens DJ", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 95.2 Athens DJ", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]
0 0

30/06/2018

Hit 88.9 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_21").audio9_html5({ radio_stream:"http://64.150.176.42:8146/;stream", radio_name:"88.9 Hit", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr -88.9 Hit", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 88.9 Hit", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", historyTranslate:"HISTORY - [...]
0 0

27/06/2018

Music 89.2 [ jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_19").audio9_html5({ radio_stream:"http://ample-02.radiojar.com/k0hua7u1yk5tv", radio_name:"89.2 Music", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 89.2 Music", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 89.2 Music", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", [...]
0 0

27/06/2018

Kiss FM 92.9 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_46").audio9_html5({ radio_stream:"http://kissfm.live24.gr/kiss2111", radio_name:"92.9 Kiss FM", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 92.9 Kiss FM", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 92.9 Kiss FM", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]
0 0

27/06/2018

En Lefko 87.7 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_43").audio9_html5({ radio_stream:"http://ample-08.radiojar.com/enlefko877?rj-ttl=5&rj-token=AAABZEB97Il6YNuAeiXY1rjMdGdtZ2CMM5yWSYl6toWA3SiKcBDI0Q", radio_name:"87.7 En Lefko", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 87.7 En Lefko", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 87.7 En Lefko", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]
0 0

27/06/2018

Dance Radio jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_42").audio9_html5({ radio_stream:"http://148.251.148.59:9302", radio_name:"Dance Radio", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - Dance Radio", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - Dance Radio", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, showHistoryBut:false, translateReadingData:"reading data...", historyTranslate:"HISTORY [...]
Blue Space Athens 107.2 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_39").audio9_html5({ radio_stream:"http://88.99.73.199:9998/stream.mp3", radio_name:"107.0 Blue Space Athens", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 107.0 Blue Space Athens", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 107.0 Blue Space Athens", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, [...]
0 0

27/06/2018

Best Radio 92.6 jQuery(function() { jQuery("#lbg_audio9_html5_radio_zuper_37").audio9_html5({ radio_stream:"http://best.live24.gr/best1222", radio_name:"92.6 Best Radio", playerWidth:1920, imageHeight:200, skin:"blackControllers", responsive:true, centerTitle:true, grabLastFmPhoto:true, autoPlay:true, songTitleColor:"#ffffff", authorTitleColor:"#ffffff", lineSeparatorColor:"#ffffff", lineSeparatorOpacity:50, radioStationColor:"#ffffff", frameBehindTextColor:"#000000", buttonsOffState:"#ffffff", buttonsOnState:"#eb0000", sticky:true, startMinified:true, centerPlayer:true, playerBorderSize:0, playerBorderColor:"#000000", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"RadioLive24.gr - 92.6 Best Radio", facebookShareDescription:"Ακούστε τώρα live μόνο στο RadioLive24.gr - 92.6 Best Radio", facebookShareImage:"", showTwitterBut:false, showVolume:true, showBio:false, translateBio:"", bioAndLyricsColor:"#000000", showRadioStation:true, showTitle:false, [...]

[There are no radio stations in the database]